(x)
 1. LELKEK A PÁNYVÁN

  Ady Endre+ - Ady Endre összes költeményei* ... Kipányvázták a lelkemet, Mert ficánkolt csikói tűzben, Mert hiába korbácsoltam, Hiába űztem, hiába űztem. Ha láttok a magyar Mezőn Véres, ta ...
  MEK.OSZK.HU
 2. KORÁN JÖTTEM IDE

  Ady Endre+ - Ady Endre összes költeményei* ... Későn jött az az asszony, Aki néz, akit áldok És ez a Puszta megöl, Hol hasztalan kiáltok. Óh, ez a nagy sivatag, Óh, ez a magyar Puszta, Sz ...
  MEK.OSZK.HU
 3. A KRISZTUSOK MÁRTÍRJA

  Ady Endre+ - Ady Endre összes költeményei* ... Vad, nagyszerű rajongást oltott Az Érnek partja énbelém, Csupa pogányság volt a lelkem, Gondtalan vágy és vak remény. Forgott körültem zagyv ...
  MEK.OSZK.HU
 4. A LELKEK TEMETŐJE

  Ady Endre+ - Ady Endre összes költeményei* ... E föld a lelkek temetője, Ciprusos, árva temetője, Sok vér ömlött itt valaha S maggyilkos méreg lett belőle. Itt azok éltek, kik nem éltek, ...
  MEK.OSZK.HU
 5. IHAR A TÖLGYEK KÖZT

  Ady Endre+ - Ady Endre összes költeményei* ... Száradjon ki az iharfa, A büszke fa, a magyar fa, Amely engem gyökerével Bever, lehúz, ide láncol. Leveleit elhullassa, Virágait korán esse, ...
  MEK.OSZK.HU
 6. ELŰZÖTT A FÖLDEM

  Ady Endre+ - Ady Endre összes költeményei* ... Az én földem aludni akar, Itt most szent, néma árnyak ingnak. Engem ideűztek a hegyek, Ez az én földem. Itt ütök Téli tábort az álmaimnak. K ...
  MEK.OSZK.HU
 7. TALÁLKOZÁS GINA KÖLTŐJÉVEL

  Ady Endre+ - Ady Endre összes költeményei* ... Hahó, éjszaka van, Zúgó vadonban őrület-éj, Hahó, ez itt a vaáli erdő: Magyar árvaság, Montblank-sivárság, Éji csoda és téli veszély. Hahó, ...
  MEK.OSZK.HU
 8. A MAGYAR UGARON

  Ady Endre+ - Ady Endre összes költeményei* ... Elvadult tájon gázolok: Ős, buja földön dudva, muhar. Ezt a vad mezőt ismerem, Ez a magyar Ugar. Lehajlok a szent humusig: E szűzi földön va ...
  MEK.OSZK.HU
 9. EGY PÁRISI HAJNALON

  Ady Endre+ - Ady Endre összes költeményei* ... Sugaras a fejem s az arcom, Amerre járok, száll a csönd, riad, Fölkopogom az alvó Párist, Fényével elönt a hajnali nap. Ki vagyok? A győzelm ...
  MEK.OSZK.HU
 10. HÁROM BAUDELAIRE-SZONETT

  Ady Endre+ - Ady Endre összes költeményei* ... I. Örökkön hajt a Démon, űz, kisérget, Halk levegőként úszkálgat körültem, Tüdőmbe suhan s én gyötrődve égek Örökös vágyban, szomjúságban, t ...
  MEK.OSZK.HU